O društvu
Prispeval: Administrator   
ponedeljek, 14. april 2008

Glavna dejavnost slovenskih turističnih društev je predvsem informiranje turistov v kraju, urejanje in varovanje okolja, organiziranje prireditev in osveščanje lokalnega prebivalstva, še posebej z vzgojo mladine. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na uspešnost turističnega društva pa so seveda ljudje, s katerimi društvo razpolaga. Tudi v TD Trebnje se trudimo povezovati domače prebivalstvo, turistično gospodarstvo in občino s ciljem zadovoljevanja potreb turistov, ki pridejo v kraj.